Privacy & Cookie Statement

Dit is het Privacy en Cookie Statement van YP Your Partner BV (YP), gevestigd te Drachten. YP respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat YP uw gegevens overeenkomstig dit Privacy en Cookie Statement gebruikt.

Persoonsgegevens
Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, om u aan te melden voor een demo of evenementen.

YP legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door YP worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van YP. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. YP verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Deelnemers aan een discussieforum geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt YP geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Als u meer wilt weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact met ons opnemen.

Webanalyse
YP maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van YP bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan YP te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. YP heeft hier geen invloed op.

YP heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies
Op de websites van YP maken wij gebruik van functionele cookies. Dit om onze eigen website te laten functioneren en deze te kunnen optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.

Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:
• Het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren.
• Het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze producten en diensten mogelijk te maken.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert YP niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Wijziging van dit Privacy en Cookie Statement
YP behoudt zich het recht voor om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom regelmatig te raadplegen zodat u altijd van de laatst geldende versie op de hoogte bent. Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd in januari 2018.

Contact
YP Your Partner B.V.
Ampèrelaan 1, 9207AM Drachten
t. +31 512- 589 842
e. info@yp-yourpartner.nl
w. www.yp-yourpartner.nl

 

Algemene Voorwaarden

YP Your Partner werkt met de Nederlandse ICT voorwaarden 2014 (voorheen ICT Office).
Nederland ICT Voorwaarden

 

Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de klanten en potentiële klanten. YP Your Partner BV besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door YP Your Partner BV,

Auteursrecht voorbehouden
Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YP Your Partner BV openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site. Als u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@yp-yourpartner.nl.